💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Makalem Neden Reddedildi?

  • Makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmış olması.
  • Makalede biçimsel olarak SGDD Göç Akademisi Dergisi’nin yazar rehberi ve  APA7 kaynakça ve atıf kurallarına uyulmaması.
  • Makalede dergi yazım kurallarında belirtilen kelime sınırına uyulmaması.
  • Makalenin aynı anda başka dergilere de gönderilmesi.
  • Makalenin kavramsal, teorik, ve/veya yöntem bakımından yeterli olmaması/eksik olması.
  • Daha önce SGDD Göç Akademisi Dergisi’ne gönderilip reddedilmiş bir makalenin anlamlı bir değişiklik yapılmadan yeniden gönderilmesi.
  • Makalenin akademik düşünce ve üsluba aykırı olması.
  • Makalede bulunan yaygın dil ve anlam problemleri.
  • Makalenin SGDD Göç Akademisi Dergisi’nin Amaç ve Kapsam başlığı altında belirtilen konular ile uyuşmayarak alan dışı kalması.
  • Makalede akademik etik ilkelerin ihlali ya da intihal tespiti.