💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Etik İlkeler

SGDD Göç Akademisi Dergisi, Yayın Etik Komitesi – Committee on Publication Ethics (COPE) ve Açık Erişim Akademik Yayıncılar Derneği – Open Access Scholarly Publishers Association  (OASPA) tarafından belirlenen yayıncılık etik ilkelerinin güçlü bir takipçisidir. Dergi, editörlerin, yazarların ve hakemlerin de bu etik çerçeveye bağlı kalmalarını beklemektedir. 

Yazarlar makalelerinin başka bir dergide incelenmemiş ya da daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, yayın için kabul edilmemiş olması gerektiğini dikkate almalıdır. Birden fazla dergiye gönderildiği anlaşılan çalışmalar derhal yazarına iade edilir. 

İntihal asla kabul edilemez. SGDD-ASAM Göç Akademisi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar iThenticate yazılımı aracılığıyla detaylı incelemelere tabi tutulmaktadır. İntihal veya akademik yazım etiğine aykırı unsurlar tespit edilen çalışmalar yazarına derhal iade edilir.  Bu kapsamda dergiye gönderilen makalelerdeki benzerlik oranı kaynakça bölümü hariç  en fazla %20’dir. Bu oranı geçen çalışmalar yazarında iade edilir.