💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Makale Hazırlama

Yazarların makalelerini aşağıda yer alan SGDD Göç Akademisi Dergisi Makale Şablonu aracılığıyla hazırlamaları önerilmektedir. Yazarlar SGDD-ASAM Göç Akademisi Dergisi tarafından belirtilen atıf ve kaynakça kurallarını takip etmelidir.  SGDD-ASAM Göç Akademisi Dergisi APA atıf biçimini kullanmaktadır. APA atıf kılavuzu için: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_the_basics.html

Makale gönderimleri Yazarlar makale başlığı, iletişim bilgileri ve bağlı olduğu kuruluşları belirten ayrıca bir kapak sayfası hazırlamalıdır. Makalenin içinde isim ve bağlı olunan kuruluş bilgilerine yer verilmemelidir. Önerilen isimler editör ve yayın kurulu tarafından onaylanırsa makale önerilen hakemlere gönderilebilir. 

Dergiye makale gönderen yazar(lar)ın bu kurallara uymaması makalenin gözden geçirilmeden yazar(lar)a iade edilmesine neden olabilir.

Dergiye gönderilen makaleler editör ve yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanacaktır. Süreç ile ilgili bilgi almak için lütfen “Değerlendirme Süreci” başlığına gidiniz.