💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

APA Kaynakça ve Atıf Kuralları

Göç Akademisi Dergisi APA7 Kaynakça ve Atıf Kuralları

Göç Akademisi Dergisi metin içi atıf ve kaynakça için APA7 stilini kullanmaktadır. Aşağıda belirtilen örnekler dışındaki atıf ve kaynakçalara dair detaylı bilgi için yazarlar https://apastyle.apa.org/ adresini ziyaret edebilirler. 

 • Tek yazarlı kitap

Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Metin içi atıf: (Erdoğan, 2018), Sayfa numarası verirken: (Erdoğan, 2018, s. 25)

 • İki yazarlı kitap

Özçürümez, S., & İçduygu, A. (2020). Zorunlu Göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme: Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Metin içi atıf: (Özçürümez ve İçduygu, 2020), Sayfa numarası verirken: (Özçürümez ve İçduygu, 2020, s.42)

 • Üç yazarlı kitap

King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton University Press. 

Metin içi atıf: (King vd., 1994, s. 55)

 • Çeviri Kitap

            Müftüler-Baç, M. (2001). Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. (S. Çoşar, Çev.) Alfa.

Metin içi atıf: (Müftüler-Baç, 2021), Sayfa numarası verirken: (Müftüler-Baç, 2021, s.20)

 • Editörlü Kitaplar

Balta, E. (Ed.). (2014). Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler. İletişim Yayınları.

Metin içi atıf: (Balta, 2014), Sayfa numarası verirken: (Balta, 2014, s.157)

 • Editörlü Kitaptan Bölüm

Rumelili, B. (2014). İnşacılık/Konstrüktivizm. E. Balta (Ed.) içinde, Küresel Siyasete Giriş:Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler (s. 151-174). İletişim Yayınları.

 Metin içi atıf: (Rumelili, 2014), Sayfa numarası verirken: (Rumelili, 2014, s.180)

Dergi makalesi- Tek yazarlı

Sert, D. Ş. (2016). From skill translation to devaluation: the de-qualification of migrants in Turkey. New Perspectives on Turkey, 54, 97-117. doi:https://doi.org/10.1017/npt.2016.9

Metin içi atıf: (Sert, 2016),  Sayfa numarası verirken: (Sert, 2016, s.100)

 • Dergi makalesi- İki yazarlı

Danış, D., & Nazlı, D. (2019). A faithful alliance between the civil society and the state: Actors and mechanisms of accommodating Syrian refugees in Istanbul. International Migration, 143-157. doi:https://doi.org/10.1111/imig.12495

Metin içi atıf: (Danış ve Nazlı, 2019), Sayfa numarası verirken: (Danış ve Nazlı, 2019, s.149)

 • Raporlar

SGDD Göç Akademisi. (2020). COVID-19’un Mülteciler Üzerindeki Etkisine İlişkin Raporlara Dayalı Sistematik Bir Derleme. SGDD-ASAM. Erişim adresi http://sgdd.org.tr/yayinlar/asam_academy_rapor_201008_tr_c.pdf 

Metin içi atıf: (SGDD Göç Akademisi, 2020), Sayfa numarası verirken: (SGDD Göç Akademisi, 2020, s.15)

ASAM Academy on Migration. (2021). Evaluation of the Malnutrition Status of Children Under Temporary Protection and Implementation Suggestions. SGDD-ASAM. Erişim adresi http://sgdd.org.tr/yayinlar/asam_academy_alfarah_malnutrasyon_03_ENG_210602.pdf 

Metin içi atıf: (ASAM Academy on Migration, 2021), Sayfa numarası verirken: (ASAM Academy on Migration, 2021, s.21)

 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans veya Doktora Tezi

Yazar soyadı, Yazar Adı. (yıl). Tezin Başlığı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Enstitü Adı, Şehir.

Metin içi atıf: (Yazar soyadı, yıl), Sayfa numarası verirken : (Yazar soyadı, yıl, s.25)

 • Resmi Gazete1

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm

Metin içi atıf: ( Lisansüstü Eğitim ve Öğretim, 2016)

 • Yazarlı Gazete Yazısı2

Hubbard, B ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS attacks two towns in northern Syria. The New York Times, s. A6.

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/


Dipnotlar