💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler, editör incelemesinden sonra ilgili editör ya da editör yardımcıları tarafından kör hakem değerlendirmesi için alan ile ilgili hakemlere yönlendirilir. Makaleye dair farklı görüş bildiren iki hakem yorumu olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme iletilmektedir; makalenin yayımlanmasına dair nihai karar Yayın Kurulu sorumluluğundadır. Tarafsızlığı sağlamak için SGDD Göç Akademisi Dergisine gönderilen tüm makaleler isimsiz olarak hakemlere gönderilecektir.

Değerlendirme süreci ve sonucu bağlamında çalışmanın anonimliğinin korunması Dergi Editörü ve Yayın Kurulu sorumluluğundadır. Reddedilen bir çalışmanın dergiye kabul edilmediğinin bilgisi gerekçeleri ile birlikte sadece yazarına iletilir. Çalışmaların yayımlanma süreçlerine dair nihai kararlar Yayın Kurulu tarafından verilir. Yayın Kurulu dergiye gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme sürecini derginin yayın ilkeleri doğrultusunda yürütmekle yükümlüdür. Bu bağlamda çalışmanın değerlendirmesi için gerekli hakemin belirlenmesi de Yayın Kurulu sorumluluğundadır. 

Hakem değerlendirmeleri tarafsız bir biçimde yazılmalıdır. Hakemler ilgili çalışmaya dair yaptıkları değerlendirmeleri SGDD Göç Akademisi Dergisi Hakem Değerlendirme Formu aracılığıyla gerçekleştirmelidirler. Hakemler değerlendirmelerini yapıcı bir dil kullanarak yapmalıdırlar. Hakemler ret veya kabul yönünde yaptıkları değerlendirmelerinin gerekçelerini ilgili hakem formunda detaylı bir biçimde belirtmelidir. Hakemler inceledikleri makale özelinde bir çıkar çatışması durumu tespit etmeleri durumunda Dergi editörü ile iletişime geçmelidir.