💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Amaç ve Kapsam

SGDD Göç Akademisi Dergisi, teori ile uygulama arasında bir köprü kurmak, göç çalışmalarını geliştirmek ve göç konusunda akademik bir kaynak olabilmek için birçok farklı kesimden araştırmacı, akademisyen ve uygulamacıyı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Dergi, göç alanına ilişkin farklı disiplinlerden çeşitli metodolojik yaklaşımları içeren özgün makaleleri kabul etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde göç alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, uygulamacıların ve uzmanların İngilizce ve Türkçe makale başvuruları kabul edilmektedir. Lütfen makale göndermeden önce “Etik İlkeler”, “Yazarlar İçin” ve “Yazım Kuralları” başlıklarını ziyaret ediniz.