💥 DUYURU | Makale kabul tarihi hk.

Etik Kurul İzin Belgesi

Etik kurul izni gerektiren makaleler etik kurul izinleri olmadan yayınlanamazlar. Etik kurul izni gerektiren makaleler ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17512#:~:text=Etik%20kurul%20izni%20gerektiren%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalarda,bilgiye%20makalede%20yer%20verilmesi%20gereklidir  adresini ziyaret ediniz.